Over SRE

SRE Groep werkt volgens het principe lean en mean (recht toe, recht aan). Dat wil zeggen: met een kleine vaste bezetting professionals om zodoende de vaste kosten zo laag mogelijk te houden. Per project stellen we mensen aan die op basis van een (management)overeenkomst aan de slag gaan. Wij selecteren uit ons grote netwerk van specialisten díe personen die wij voor dat specifieke project geschikt achten, jaren kennen en daarmee creëren we meerwaarde. Zo kunnen we resultaatgericht per project sturen.      
  SRE Groep wordt bestuurd door ing. Peter Steverink, tevens enig aandeelhouder. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in het vastgoed, onder andere als directeur en medeaandeelhouder bij Aan de Stegge Twello, Aan de Stegge Bouwgroep en Holland Ontwikkel Groep. Eind 2009 verkocht hij zijn aandelen in beide groepen om een eigen en nieuwe koers uit te zetten in de veranderende vastgoedmarkt. Niet meer als kopman in een grote organisatie, maar in een flexibel team om snel en innovatief in te kunnen spelen op de nieuwe kansen in de huidige vastgoedmarkt.