Ontwikkelgroep

SRE Ontwikkelgroep zoekt en ontwikkelt gebouwen, objecten en lokaties voor herontwikkeling of transformatie, gericht op duurzaamheid en een te behalen eindkwaliteit. Voor ieder project is de locatie van groot belang; daarna komt de
uitstraling van het gebouw en de beleving van iedere ruimte. SRE kijkt door de bril van alle stakeholders naar een gebouw of locatie die herontwikkeld of getransformeerd moet worden, met het accent sterk op vormgeving en beleving.